Kovo 20-ta – Žemės diena, pavasario lygiadienis

Kovo 20-ta – Žemės diena, pavasario lygiadienis

SAULĖS LINKĖJIMAI


(Eduardas Selelionis, Sigutis Jačėnas)


Saulė – Žemės motinėlė – mus globoja rūpestingai.


Siųsdama po spindulėlį, ji visiems kas dieną linki :


Žolei – prasikalt pro lapą, žiedui – skleisti svaigų kvapą.


Medžiui – kelt žalias šakas, paukščiui kalbinti lankas.


Dirvai – supt javus ant rankų, upei – atspindėti dangų.


Man kiekvieną dieną augti ir kas rytą saulės laukti.