Nuotolinis darbas ,,Gandriukų” priešmokyklinės ugdymo grupės