Spalio 03 d. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio meninio ugdymo (muzikos) pedagogas Nerijus Bakula, ikimokyklinio ugdymo pedagogės Silva Mikučionytė-Bingelienė,  Alė Uždavinienė , direktorė Rimutė Latvienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Alubauskienė organizavo respublikinę meninio ugdymo (muzikos) pedagogų praktinę-metodinę konferenciją „Augu su muzika“. Konferencijai medžiagą parengė ir patirtimi dalijosi pedagogai iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Druskininkų, Elektrėnų, Kėdainių ir Varėnos. Temos buvo labai aktualios ir naudingos.