Lopšelio-darželio darbuotojui nustatytas koronaviruso (COVID-19) ligos atvejis.

2020 m. spalio 20 d. lopšelio-darželio darbuotojui nustatytas koronaviruso (COVID-19) ligos atvejis.

Grupės tėvai skubiai informuoti, kad pasiimtų vaikus iš darželio ir izoliuotųsi iki 2020-10-29 įskaitytinai.

Kartu su susirgusiu darbuotoju dirbę asmenys izoliavosi. Jiems bus atlikti testai dėl galimo užsikrėtimo COVID-19.

Saviizoliacijos metu grupės auklėtojos dirbs nuotoliniu būdu.