Mūsų įstaigoje lankėsi pirmoji ponia Diana Nausėdienė su patarėjais

2023 m. rugpjūčio 29 dieną mūsų įstaigoje lankėsi pirmoji ponia Diana Nausėdienė su patarėjais. Pirmoji ponia žaismingai, nuoširdžiai bendravo su ugdytiniais, bendruomenės nariais.

Darbiniame susitikime su pirmąja ponia Diana Nausėdiene dalyvavo švietimo skyriaus vedėja S. Bingelienė, švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja, atstovai iš „Žilvičio”, „Pasakos” vaikų lopšelių – darželių, Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus pedagogės, Varėnos švietimo centro PPPS psichologė ir specialioji pedagogė. Diskusijų metu aptartos ugdymo aktualijos, vaikų įtraukties svarba, ankstyvas švietimo pagalbos poreikių nustatymas ir užtikrinimas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Pirmoji ponia atvežė ugdytiniams ir susitikimo dalyviams lauktuvių.

Ačiū

Susitikimo informacinės nuorodos:

Prezidentūra: bit.ly/3qONjyD

Giružis: bit.ly/3qSd5C1