Psichologas, psichoterapeutas Evaldas Karmaza

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0063 ,,Vaivorykštiniai jungčių tiltai". Įsibėgėjus projektui ,,Vaivorykštiniai jungčių tiltai" (projekto partneriai yra Senosios Varėnos ,,Nykštuko" vaikų lopšelis-darželis, Varėnos Švietimo centro PPPS), 2020 m. sausio 21dieną 13 val. Varėnos švietimo centre vyko mokymai savanoriams ir pedagogams apie ypatingų vaikų adaptaciją darželio aplinkoje ir pedagoginę veiklą, kuriuos vedė psichologas, psichoterapeutas Evaldas Karmaza. Nuo 17 val. bendravo su ugdytinių tėvais apie vaiko motyvaciją veikti, mokytis ir siekti.