Rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu