Tai svarbu

 Tai svarbu

·         Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).

·         Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti ir kt.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ir glindų.

·         Vaikus į lopšelį-darželį atvesti ir pasiimti į namus gali tik tėvai (globėjai), kiti suaugę asmenys, pilnamečiai broliai ar seserys, turintys raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą.

·         Atiduoti vaikus nepilnamečiams, nepažįstamiems ar neblaiviems asmenims griežtai draudžiama.