TĖVELIŲ DĖMESIUI!

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO  (2020-12-07 NUTARIMAS NR. 1364)

Nuo 2020 m. gruodžio 9 d. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Atsižvelgiant į ekstremalią situaciją ir siekiant išvengti koronaviruso infekcijos protrūkių, rekomenduojame, pagal galimybes, pasilaikyti vaikučius namie. Tikimės Jūsų supratingumo.

Administracija