VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS DĖMESIUI!

nuo 2020 m. lapkričio 7 d. skelbiamas karantinas

visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

                      Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomi įprastu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

                      Organizuojant veiklą, būtina laikytis šių pagrindinių principų:

1. Griežta grupių izoliacija. Vaikai gali dalyvauti tik tos pačios grupės veiklose, griežtai vengti skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla;

2. Kiekviena grupė patenka į patalpas per atskirus įėjimus. Taip pat vaikai išeina į žaidimų aikšteles per atskirus išėjimus;

3. Vienoje grupėje dirba vienas ir tas pats pedagogas ir jo padėjėjas (vengiama pedagogų kaitos);

4. Saugumo ir higienos reikalavimų laikymasis (patalpų valymas, dezinfekcija, tinkamas vėdinimas, socialinė distancija, privalomai dėvimos veido kaukės);

5. Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo organizavimui lauke;

6. Vaikai žaidžia tik savo grupės aikštelėje;

7. Renginiai, bendros veiklos uždarose patalpose kelių grupių vaikams neorganizuojamos;

8. Prie įėjimų į darželius skelbiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę, reikalavimą dėl kaukių ir draudimą veikloje dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas ar peršalimo simptomai;

9. Prie kiekvieno įėjimo vaikams nepasiekiamoje vietoje yra rankų dezinfekatorius;

10. Tėvai su kaukėmis vaikus atveda iki įstaigos durų (į patalpas griežtai neįleidžiami).

11. Darželis dėl naujų vaikų adaptacijos sprendžia individualiai laikydamasis visų saugumo reikalavimų;

12. Vykdomas vaikų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas. Sudaryta galimybė pamatuoti temperatūrą.

13. Karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai į ugdymo veiklą nepriimami;

14. Darbiniai pasitarimai, tėvų susirinkimai griežtai organizuojami tik nuotoliniu būdu;

15. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, privalo likti namie ir konsultuotis su šeimos gydytoju;

16. Darželis, gavęs informaciją apie vaikui ar darbuotojui nustatytą koronaviruso infekciją, vadovaujasi algoritmu: bendradarbiauja su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, operatyviai nustatyto sąlytį turėjusius asmenis ir juos informuoja apie 14 dienų izoliaciją bei nedelsiant praneša tėvams apie grupės izoliaciją ar apie įstaigoje įvestą infekcijų plitimą ribojantį režimą ir veiklos organizavimą nuotoliniu būdu.

                      Griežtai draudžiama atvykti į ugdymo įstaigą jaučiantiems COVID-19 simptomus: karščiavimą; kosulį; pasunkėjusį kvėpavimą; skonio ar kvapo netekimą, turėjusiems kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu; grįžus iš COVID-19 paveiktų valstybių.

                      Tuo atveju, jeigu dėl asmens neatsargumo išplito liga, asmuo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnio 1 dalį, numatantį areštą, baudą arba laisvės atėmimą iki trejų metų.

 

                                                                                       SAUGOKIME SAVE IR KITUS!