Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

Tel. Nr. +370 37 460066

VARĖNOS ,,ŽILVIČIO” VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas