Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

Tel. Nr. +370 37 460066

 

VARĖNOS ,,ŽILVIČIO" VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu

VARĖNOS ,,ŽILVIČIO" VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu