Mokesčio mokėjimas

P R A Š Y M A S   Dėl maitinimo  prasymas del maitinimo

P R A N E Š I M A S   Dėl vaiko neatvykimo į ugdymo įstaigą dėl ligos  pranesimas del vaiko neatvykimo

ATLYGINIMAS UŽ VAIKO, UGDOMO PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IŠLAIKYMĄ
VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

1. Dienos atlyginimas iki 3 m. amžiaus vaikui – 2,20€ ;
2. Dienos atlyginimas nuo 3 iki 7 m. amžiaus vaikui – 2,40€;
3. Mėnesio atlyginimas ugdymo aplinkos išlaikymui – 3,00 € .

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMAS NR. T-IX-939 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-VII-428 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ“ PAKEITIMO“

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-27 SPRENDIMAS NR. T-VIII-538 ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-29 SPRENDIMO NR. T-VII-428 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ” PAKEITIMO”

parsisiųsti MS Word formatu

 

ATLYGINIMAS UŽ VAIKO, UGDOMO PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IŠLAIKYMĄ
VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

1. Dienos atlyginimas iki 3 m. amžiaus vaikui – 1,74 € (6,00 Lt);
2. Dienos atlyginimas nuo 3 iki 7 m. amžiaus vaikui – 1,88 € (6,50 Lt);
3. Mėnesio atlyginimas ugdymo aplinkos išlaikymui – 3,00 € (10,36 Lt).

Pastaba. Kainos patvirtintos Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-VII-1047. Pakeitimas 2016 m. gruodžio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-VIII-538.

                                               _________________________

 

  • Mokestis skaičiuojamas už praeitą mėnesį.
  • Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
  • Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, švietimo įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, prieš tai informavęs tėvus (globėjus).
  • Mokesčio skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKĖ YRA VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, TVARKOS APRAŠAS

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-25 SPRENDIMAS ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-29 SPRENDIMO NR. T-VII-428 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ” PAKEITIMO” 

parsisiųsti MS Word formatu

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-29 SPRENDIMAS  ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-29 SPRENDIMO NR. T-VII-428 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ” PAKEITIMO”

parsisiųsti MS Word formatu

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-10-23 ĮSAKYMAS NR. DV-1034 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAINŲ”

Parsisiųsti Adobe PDF formatu