Ikimokyklinis ugdymas

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Teikiamas vaikams nuo 3 metų  iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros – taip pat ir etninės – socialinius, pažintinius poreikius. Ugdymo procesas orientuotas į vaiką, jo poreikius. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi ir saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaiko vystymąsi.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Varėnos lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.

Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimo grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant  į lauką.

Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje organizuojamas pagal 5 kompetencijas: sveikatos stiprinimo kompetencija, socialinė kompetencija, komunikavimo kompetencija, pažinimo kompetencija ir meninė kompetencija.