Laisvos vietos grupėse

 
            INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS GRUPĖSE                     2024-05-10
Eil. Nr. Grupės pavadinimas Vaikų amžius Vaikų skaičius Laisvos vietos
1. „Kačiukai” 1 – 3 m. 17
2. „Zuikučiai” 1 – 3 m. 16
3. „Pelėdžiukai” 3 – 4 m. 22
4. „Žvirbliukai” 3 – 4 m. 20
5. „Vyturėliai” 4 – 5 m. 23
6. „Drugeliai” 4 – 5 m. 23
7. „Boružėlės” 5 m. 21
8. „Ežiukai” 5 m. 20
9. „Bitutės” 6 m. 21
10. ,,Gandriukai” 6 m. 21
11. ,,Nykštukai” (Panočių skyrius) 4-6 m. 7 5