Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašas
 
                                    Varėnos ,,Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa
  
                                  2016-2018 metų kovos su korupcija programa
 
                                    Priemonių  planas