Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencijos tikslas – stiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus
paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką.
Korupcijos prevencijos klausimais galite rašyti el. paštu: pranesu.korupcija@gmail.com  

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo

 

Už atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Alubauskienė

 

Pranešėjas informaciją apie korupciją gali pateikti:

  • atsiunčiant pranešimą paštu adresu Parko g. 6, Varėna. Siunčiant pranešimą paštu po Įmonės pavadinimu turi būti nurodoma žyma „PRANEŠIMAS APIE KORUPCIJĄ“
  • el. paštu: pranesu.korupcija@gmail.com                           

 Rekomenduojame Asmeniui pranešimą apie korupciją teikti užpildant šią pranešimo apie korupciją formą  Pranešimo-forma (1)

 

 Varėnos ,,Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa

parsisiųsti PDF formatu

  

  2016-2018 metų kovos su korupcija programa

parsisiųsti MS Word formatu

 

                                    2016-2018 metų Priemonių  planas      

parsisiųsti MS Word formatu