Mokomės kitaip

Ugdomoji veikla su interaktyvia smart lenta

Veiklos su interaktyviais iMO kubais

 Ypač sėkimgai naudojamas interaktyvių grindų įrenginys, kuris papildo ugdymo procesą įdomiais interaktyviais žaidimais.

Steam veiklos