Vizija, misija, filosofija

VIZIJA  – Nuolat besimokanti, inovatyvi bendruomenė, ugdymą  grindžianti įtraukiuoju ugdymu, kūrybą ir atradimais, siekiant kiekvieno vaiko gerovės ir jo ugdymos(si) kokybės

MISIJA – Ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ir visavertį ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą kiekvienam ugdytiniui, puoselėjanti sveikos gyvensenos, patirtinio ugdymo(si) nuostatas bei tikslingai siekianti visapusiškos asmenybės ugdymo

FILOSOFIJA – Ugdyti reiškia kurti (N.Bonaparte)