Paskatinimai ir apdovanojimai

      Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojus Varėnos ,,Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio direktorius gali skatinti teisės aktų nustatyta tvarka: žodinė padėka, raštiška padėka direktoriaus įsakymu, paskatinimas vienkartine pinigine išmoka (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo, Varėnos ,,Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio darbuotojų skatinimo tvarka).

     Darbuotojai už nepriekaištingą pareigų atlikimą, skatinami šiais atvejais: labai gerai ar gerai įvertinus darbuotojo veiklą kalendoriniais metais ir už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais; darbuotojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis.