Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojus lopšelio-darželio ,,Žilvitis" direktorius gali skatinti teisės aktų nustatyta tvarka: žodinė padėka; raštiška padėka direktoriaus įsakymu; paskatinimas vienkartine pinigine išmoka (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo, lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ darbuotojų skatinimo tvarka).

     Darbuotojai už nepriekaištingą pareigų atlikimą, skatinami šiais atvejais: labai gerai ar gerai įvertinus darbuotojo veiklą kalendoriniais metais ir už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais; darbuotojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis.