Finansinės ataskaitos

 
 
 
 
 
 
 
2022 m. II ketvirčio balansas
 
2022 m. I ketvirčio balansas
 
2021 m. balansas
 
2021 m. III ketvirčio balansas
 
2021 m. I ketvirčio balansas
 
2020 m. metinis balansas
 
2020 m. I ketvirčio balanso aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
 
2019 metų metinis balansas
 
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Pinigų srautų ataskaita
Praėjusio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
Atsargų vertės pasikeitimas
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Informacija apie gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
Trumpalaikės mokėtinos sumos
Pagrindinės veiklos pajamos
Pagrindinės veikos sąnaudos
 
2019 m. III ketvirčio balansas (ataskaitinis laikotarpis nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30)
 
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 
2019 m. II ketvirčio balansas (ataskaitinis laikotarpis nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30)
 
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 
2018 m. balansas
 
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Informacija pagal veiklos segmentus
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Atsargų vertės pasikeitimo ataskaita
Informacija aapie išankstinius apmokėjimus
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas
Pagrindinės veiklos sąnaudos
 
2018 m. III ketvirčio balansas
 
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
 
2018 m. II ketvirčio balansas
 
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Atsargų balansinės vertės pasikeitimas
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Finansavimo sumų ataskaita
2018 m. I ketvirčio balansas
 
Aiškinamasis raštas
Ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimas
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Finansavimo sumų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Atsargų balanso vertės pasikeitimas
 
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2017-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Informacija pagal veiklos segmentus
Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas
Atsargų vertės pasikeitimo ataskaita
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Informacija apie finansavimo sumų pasikeitimą
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas
Pagrindinės veiklos sąnaudos
 
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės finansinių ataskaitų rinkinio
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-09-30 duomenis
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-09-30 duomenis
 
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės finansinių ataskaitų rinkinio
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-06-30 duomenis
 
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-06-30 duomenis
 
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 2017-03-31 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017-03-31 DUOMENIS
 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017-03-31 DUOMENIS
 
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 2016-12-31 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 
PAAIŠKINIMAS DĖL ATASKAITŲ PATEIKIMO
 
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2016-12-31 DUOMENIS
 
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS MOKĖTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS MOKĖJIMUS                                                                                            

       parsisiųsti PDF formatu

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti PDF formatu

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016-12-31 DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016-12-31 DUOMENIS
 
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016-12-31  DUOMENIS
 
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 2016-09-30 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTA RPĮ
 
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016-09-30 DUOMENIS
 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016-09-30 DUOMENIS
 
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 2016-06-30 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016-06-30 DUOMENIS
 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016-06-30 DUOMENIS
 
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 2016-03-31 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016-03-31 DUOMENIS
 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016-03-31 DUOMENIS
 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 
 
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 
 
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 2015 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS