Maitinimas

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE KARANTINO LAIKOTARPIU REKOMENDACIJOS PATVIRTINIMO  2020 m. kovo 25 d. Nr. DV-223   DV-223

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2020 m. kovo 18d. Nr. V- 421 SAM_Aprašo-pakeitimas-del-karantino_adoc-1

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ DAŽNUMAS  7 priedas

MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ VAIKAMS MAITINTI PATIEKIMAS 6 priedas

LEIDŽIAMAS CUKRŲ, DRUSKOS IR PRIVALOMAS SKAIDULINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE IR PATIEKALUOSE 5 priedas

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 4 priedas

MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS 3 priedas

VALGIARAŠČIŲ IR VAIKŲ MAITINIMO ATITIKTIES PATIKRINIMO ŽURNALAS 2 priedas

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO FUNKCIJOS, PRIŽIŪRINT MAITINIMO ORGANIZAVIMĄ MOKYKLOSE 1 priedas

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  I skyrius  BENDROSIOS NUOSTATOS Aprasas maitinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  2018 m. balandžio 10d. Nr. V-394 Maitinimo apraso isakymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMASDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 V-394_RedakcijaNr_1-reikalavimai-maitinimui

Vaikų maitinimas lopšelyje-darželyje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" nauja redakcija nuo 2018-09-01

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (galiojanti suvestinė redakcija) AR_2020-05-01

 

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMAS XIII-1690

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI T-IX-61

Varėnos ,,Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Varėnos ,,Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

 

 VARĖNOS ,,ŽILVIČIO" VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 1-3 METŲ AMŽIAUS GRUPĖS VAIKAMS 

1-3 metų 1 savaitė

1-3 metų 2 savaitė

1-3 metų 3 savaitė

 

 VARĖNOS ,,ŽILVIČIO" VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 4-7 METŲ AMŽIAUS GRUPĖS VAIKAMS    

 4-7 metų 1 savaitė

4-7 metų 2 savaitė

4-7 metų 3 savaitė