VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 (įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.)

Parsisiųsti MS Word formatu

        

VARĖNOS ,,ŽILVIČIO" VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PERSPEKTYVINIS 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 1-6 METŲ AMŽIAUS GRUPĖS VAIKAMS 

  I savaitė parsisiųsti PDF formatu

  II savaitė parsisiųsti PDF formatu

  III savaitė parsisiųsti PDF formatu