Kontaktai

Varėnos Žilvičio” vaikų lopšelis-darželis
Adresas  Parko g. 6, 65192 Varėna
Elektroninis paštas:  ld@varenoszilvitis.lt
Įmonės kodas 190090525
Mokyklos tipas  lopšelis-darželis
Mokomoji kalba  lietuvių
Direktorė Rimutė Latvienė
Telefonas: +370 310 52096 
 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ‘
Lina Alubauskienė
Telefonas: +370 310 52096 
 
Ūkvedė Alma Makselienė
Telefonas: +370 310 52096 
 
Raštvedė  Aldona Statkevičiūtė
Telefonas: +370 310 52096 

Logopedės: Inga Sereičikienė,  Aušra Sukackienė logopedas@zilvitisvarena.lt

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas Nerijus Bakula muzika@zilvitisvarena.lt

Psichologas Irena Nedzveckienė psichologas@zilvitisvarena.lt

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytojas sportas@zilvitisvarena.lt

,,Kačiukų” grupė Žydrūnė Sukackienė, Dalė Juonienė kaciukai@zilvitisvarena.lt

,,Zuikučių” grupė Genė Skamarakaitė, Laima Vilkelienė zuikuciai@zilvitisvarena.lt

,,Drugelių” grupė Alė Uždavinienė, Sandra Kierienė drugeliai@zilvitisvarena.lt

,,Vyturėlių” grupė Jolanta Gudaitienė, Valentina Kvaraciejienė vytureliai@zilvitisvarena.lt

,,Boružėlių” grupė Eglė Valentukevičienė, Valentina Kvaraciejienė boruzeles@zilvitisvarena.lt

,,Ežiukų” grupė Aina Pūtienė, Dalė Juonienė eziukai@zilvitisvarena.lt

,,Pelėdžiukų” grupė Silva Mikučionytė-Bingelienė, Valentina Kvaraciejienė peledziukai@zilvitisvarena.lt

,,Žvirbliukai” Irena Navickienė, Sandra Kierienė zvirbliukai@zilvitisvarena.lt

,,Nykštukai” Elena Latvienė nykstukai@zilvitisvarena.lt

PU ,,Bitutės” Neringa Kosmanienė, Živilė Stankūnienė pubitutes@zilvitisvarena.lt

PU ,,Gandriukai” Renė Karsokienė, Živilė Stankūnienė pugandriukai@zilvitisvarena.lt

KAIP MUS RASTI?

 


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą