PEDAGOGAI g.                   

 

 

kūno_kultūros mokytojo pareigybės aprašymas

muzikos mokytojo pareigybės aprašymas

ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) pareigybės aprašymas

dailės mokytojo pareigybės aprašymas

priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

psichologo pareigybės aprašymas

logopedo pareigybės aprašymas