Vaiko priėmimas į įstaigą

 
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T-IX-388 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-VII-529 „Dėl vaikų priėmimo į Varėnos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Prašymo priimti į ikimokyklinio ugdymo grupę forma
Prašymo priimti į priešmokyklinio ugdymo grupę forma
 
Vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę sutartis
Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę sutartis
 
Prašymas dėl išbraukimo iš darželio                                                                                                                                                                             prašymas issibraukti iš lopš-darž