Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-VIII-563 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-VII-529 „Dėl vaikų priėmimo į Varėnos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
 
Prašymo priimti į lopšelį-darželį forma
 
Vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę sutartis
 
Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę sutartis