Laisvos darbo vietos

2023-08-01

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO (AUKLĖTOJO)  PAREIGYBEI UŽIMTI

Skelbiama atranka laisvai ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) pareigybei Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje.

  Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

                      Krūvis   –  1 etatas.

                      Darbo valandų skaičius – 36 val. per savaitę.

                      Neterminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija;
 • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos);
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Privalumai:

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis;
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas); prašymas_dalyvauti atrankoje
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją;
 • Buvusių darboviečių rekomendacijas (gali būti).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami  elektroniniu paštu ld@varenoszilvitis.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 14 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Alubauskienė, tel. (8 310) 52 096.

Neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų pretendentams dalyvauti atrankoje neleidžiama, į atrankos pokalbį jie nekviečiami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.

* * * 

2023-05-25

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO (AUKLĖTOJO)  PAREIGYBĖMS UŽIMTI

Skelbiama atranka 2 laisvoms ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) pareigybėms Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje.

 Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

                      Krūvis   –  1 etatas.

                      Darbo valandų skaičius – 36 val. per savaitę.

                      Neterminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija;
 • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos);
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Privalumai:

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis;
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas); prašymas dalyvauti atrankoje
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją;
 • Buvusių darboviečių rekomendacijas (gali būti).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami  elektroniniu paštu ld@varenoszilvitis.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. birželio 7 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Varėnos ‚Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktorė Rimutė Latvienė, tel. (8 310) 52 096.

Neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų pretendentams dalyvauti atrankoje neleidžiama, į atrankos pokalbį jie nekviečiami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.

* * *

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS SKELBIA ATRANKĄ PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

 Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

                      Darbo krūvis   –  0,25 etato.

                      Neterminuota darbo sutartis.

           Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

 • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija.
 • Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams.
 • Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
 • Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinio problemas.

          Privalumas:

 • Psichologo darbo patirtis darželyje ar mokykloje.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (prašymas dalyvauti atrankoje);
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą  ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Buvusių darboviečių rekomendacijas (gali būti).

            Atrankos būdas: pokalbis

            Dokumentai priimami  pristačius asmeniškai arba elektroniniu paštu darzelis.zilvitis@varena.lt  

            Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

           Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio  17 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Varėnos ‚Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktorė Rimutė Latvienė, tel. (8 310) 52 096.

Neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų pretendentams dalyvauti atrankoje neleidžiama, į atrankos pokalbį jie nekviečiami.

Atitinkantys reikalavimus pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui

* * *

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO (AUKLĖTOJO) PAREIGYBEI UŽIMTI

Skelbiama atranka 1 laisvai ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) pareigybei Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje užimti.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

                      Krūvis   –  1 etatas.

                      Darbo valandų skaičius – 36 val. per savaitę.

                      Neterminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija;
 • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos);
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Privalumai:

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis;
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje prašymas dalyvauti atrankoje);
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją;
 • Buvusių darboviečių rekomendacijas (gali būti).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami  elektroniniu paštu darzelis.zilvitis@varena.lt  

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. liepos 28 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Varėnos ‚Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Lina Alubauskienė, tel. (8 310) 52 096.

Neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų pretendentams dalyvauti atrankoje neleidžiama, į atrankos pokalbį jie nekviečiami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.

 

* * *

Valstybės tarnybos portale paskelbtas konkursas VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBEI užimti. Visą reikalingą informaciją apie pareigybę bei pateikti prašymus galima čia:

https://portalas.vtd.lt/lt/varenos-zilvicio-vaiku-lopselio-darzelio-direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;763780.html

* * *

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO (AUKLĖTOJO) – PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBEI UŽIMTI VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PANOČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE

Skelbiama atranka 1 laisvai ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo)-priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybei Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio Panočių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje užimti.

                      Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

                      Krūvis   –  1,1 etato.

                      Darbo valandų skaičius – 40 val. per savaitę.

                      Neterminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija;
 • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos);
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Privalumai:

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis;
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje priedas;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją;
 • Buvusių darboviečių rekomendacijas (gali būti).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami  elektroniniu paštu darzelis.zilvitis@varena.lt  

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 3 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Varėnos ‚Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktorė Rimutė Latvienė, tel. (8 310) 52 096.

Neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų pretendentams dalyvauti atrankoje neleidžiama, į atrankos pokalbį jie nekviečiami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.

* * *

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO (AUKLĖTOJO) PAREIGYBĖMS UŽIMTI

Skelbiama atranka 2 laisvoms ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) pareigybėms Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje užimti.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

                      Krūvis   –  1 etatas.

                      Darbo valandų skaičius – 36 val. per savaitę.

                      Neterminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija;
 • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos);
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.
 • ikimokykl_ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas

Privalumai:

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis;
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas);
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją;
 • Buvusių darboviečių rekomendacijas (gali būti).

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami  elektroniniu paštu darzelis.zilvitis@varena.lt  

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2021 m. birželio 2 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Varėnos ‚Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktorė Rimutė Latvienė, tel. (8 310) 52 096.

Neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų pretendentams dalyvauti atrankoje neleidžiama, į atrankos pokalbį jie nekviečiami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.

***

 

Varėnos rajono savivaldybės mero 2021 m. kovo 17 d. potvarkiu Nr. MV-8  patvirtinta konkurso Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti komisija:

1. Stasė Bingelienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, teikiama konkurso organizatoriaus;

2. Danutė Tarasevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė, teikiama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos;

3. Danutė Časienė, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė, teikiama Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos;

4. Dovilė Volungevičienė, teikiama Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio tarybos (vaikų atstovė);

5. Gerda Kanaukienė, teikiama Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio tarybos (tėvų atstovė);

6. Irena Nedzveckienė, teikiama Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio tarybos (pedagogų atstovė);

7. Gintautas Miškinis, Varėnos moksleivių kūrybos centro būrelio vadovas, teikiamas socialinio partnerio.

Konkurso Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti atranka vyks 2021 m. kovo 31 d.  

MV-8 (1)

                                                                    * * *

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti
(Minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,6 (baziniais dydžiais), maksimalus – 11,37 (baziniais dydžiais). Koeficientas nustatomas atsižvelgiant į įstaigoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas).
2.4. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje (taikoma neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vadovui);
3.  Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
5. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
6. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
7. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
9. Atitikti kitus kvalifikacinius reikalavimus, apibrėžtus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše.
    
Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as).
8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
10. Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimo (ECDL) kopiją (jeigu turi).
11. Privačių interesų deklaracijos nuorašą (ne vėliau kaip iki atrankos dienos).

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 18 d. įskaitytinai adresu Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrius, 48 kab., Vytauto g. 12, 65184 Varėna, arba el. p.  ilona.radzeviciene@varena.lt, gintare.juonyte@varena.lt.
Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt, tel. (8 310) 32010 arba gintare.juonyte@varena.lt, tel. (8 310) 33085.
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Nepateikusiems visų dokumentų, ar nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, pretendentams neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 21 d.

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2020 m. gruodžio 2 d.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje švietimo agentūroje (https://www.nsa.smm.lt).
Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:
1) turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;
2) gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.
Vadovaujančiojo švietimo įstaigai asmens kontaktai – Rimutė Latvienė, tel. (8 310) 52096, el. p. darzelis.žilvitis@varena.lt

                                                                              * * *

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 33 punktu, informuojame, kad konkurso Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti atrankos posėdžio data perkelta į 2021 m. vasario 23 d.

                                                                             * * *

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 33 punktu, informuojame, kad konkurso Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti (toliau – konkursas) atrankos posėdžio data perkelta į 2021 m. kovo 31 d.