Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

1

  Inga Bernatavičienė 

   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) padėjėja

2

  Aldona Graževičienė

  Ūkvedė

3

  Liuda Janulevičienė

 Mokytojo  padėjėja

4

  Inga Kačėnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) padėjėja

5

  Dalė Peleckienė

  Valytoja

6

  Irena Kašėtienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) padėjėja

7

  Agnė Liolienė

  Vyr. virėja

8

  Lilija Meškaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) padėjėja

9

  Stasė Miliuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) padėjėja

10

  Dalė Molienė

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) padėjėja

11 

  Irma Gancevičienė  Mokytojo padėjėja
    12  Vilma Karmazienė Virėja

13

  Tautvilė Rachmančiukienė

Virėja

14

  Aldona Statkevičiūtė

  Raštvedė

15

  Alma Stoškienė

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) padėjėja

16

  Vytas Taraškevičius

  Pastatų techninės priežiūros darbininkas

17

  Eglė Valentukevičienė

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) padėjėja

18

  Daiva Kancevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) padėjėja

19

  Ona Žižienė

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) padėjėja