Kiti-darbuotojai         

 

 

auklėtojo-pedagogo padėjėjo pareigybės aprašymas   

ūkvedžio pareigybės aprašymas  

mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas   

valytojo pareigybės aprašymas

vyr. virėjo pareigybės aprašymas

virėjo pareigybės aprašymas

raštvedžio pareigybės aprašymas

pastatų techninės priežiūros darbininko pareigybės aprašymas