Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

1

  Elena Balkuvienė

  Mokytojo padėjėja

2

  Aldona Graževičienė

  Ūkvedė

4

  Liuda Janulevičienė

  Virėja

5

  Inga Kačėnienė

  Auklėtojo padėjėja

6

  Genutė Kamarauskienė

  Valytoja

7

  Irena Kašėtienė

  Auklėtojo padėjėja

8

  Agnė Liolienė

  Virėja

9

  Lilija Meškaitienė

  Auklėtojo padėjėja

10

  Stasė Miliuvienė

  Auklėtojo padėjėja

11

  Dalė Molienė

  Auklėtojo padėjėja

12

  Liuba Paulavičienė

  Auklėtojo padėjėja

13

  Valė Pigagienė

  Auklėtojo padėjėja

14

  Tautvilė Rachmančiukienė

  Mokytojo padėjėja

15

  Aldona Statkevičiūtė

  Raštvedė

16

  Alma Stoškienė

  Auklėtojo padėjėja

17

  Vytas Taraškevičius

  Darbininkas

18

  Eglė Valentukevičienė

  Auklėtojo padėjėja

19

  Marija Vardonienė

  Visuomenės sveikatos specialistė

20

  Laura Žižienė

  Virėja

21

  Ona Žižienė

  Auklėtojo padėjėja