Lopšelio-darželio direktorės Rimutės Latvienės darbotvarkė

Atostogos:

 Nuo 2022-07-04   iki  2022-07-29

 Nuo  2022-10-24  iki  2022-11-04

 Nuo  2022-12-19  iki  2022-12-30

* * *

2022 m. vasario 24 d.  9.00 val. pretendentų į Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti atrankos  konkursas.

2022 m. kovo 22 d.   10.00 val.  stebėtojo teise dalyvausiu  maisto produktų viešųjų pirkimų konkurse.

2022 m. gegužės 16 d.  10.00 val.  stebėtojo teise dalyvausiu maisto produktų viešųjų pirkimų konkurse.

2022 m. gegužės 19 d.  17.00 val.  darželio bendruomenės šventė, skirta įstaigos 40-mečiui.

2022 m. gegužės 26 d. 9.00 val. dalyvavimas nuotolinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje, skirtos mūsų įstaigos 40-mečiui (respublikos „Žilvičių“) ikimokyklinių įstaigų pedagogams „ Darželis vaiko akimis“.

2022 m. rugpjūčio 4 d.  11.00 val. pretendentų į Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio  ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) pareigoms užimti atrankos  konkursas.

2022 m. rugpjūčio 23 d.  9.30 val.   pretendentų į Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio  psichologo pareigoms užimti atrankos  konkursas.

2022 m. spalio 4 d. 10.00 val. organizavimas ir dalyvavimas respublikinėje meninio ugdymo (muzikos) pedagogų praktinėje-metodinėje konferencijoje „Augu su muzika“.

2022 m.  lapkričio 17 d. Komandiruotė. Dalyvavimas NŠA parodoje  „Inovatyvių IT priemonių ekspozicijos pristatymas“.

2022 m. lapkričio 24 d. nuo 13.00 val. iki 15.00 val. dalyvausiu su kolektyvu nuotoliniuose mokymuose MB „Teisės labirintai“ „Smurto ir priekabiavimo iššūkiai viešajame sektoriuje ir darbuotojų teisės“.

2022 m. lapkričio 28 d. dalyvavimas UAB „Žinių era“ organizuojamuose 6 akademinių valandų nuotoliniuose mokymuose „Mobingo teisinis reguliavimas ir atsakomybė. Darbo kodekso naujausi pakeitimai“ .

2022 m. gruodžio  2 d.   11.00 val. dalyvavimas mokymuose, kuriuose bus mokoma dirbti su viešųjų pirkimų valdymo įrankiu „EcoCost“.

2022 m. gruodžio  7 d.   13.00 val. dalyvavimas mokymuose, kuriuose bus mokoma dirbti su viešųjų pirkimų valdymo įrankiu „EcoCost“.

2022m. gruodžio 8 d. dalyvavimas rajono švietimo įstaigų vadovų išvažiuojamame pasitarime  Lazdijų savivaldybėje. 

2022 m. gruodžio   10 d.  14.00 val. organizuoju baigiamąjį projektų renginį-aptarimą.

2022 m. gruodžio  16 d.  14.00  dalyvavimas mokymuose, kuriuose bus mokoma dirbti su viešųjų pirkimų valdymo įrankiu „EcoCost“.

 

             Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui atostogos:

2022-06-13 iki 2022-06-30

2022-08-05 iki 2022-08-26

2022-11-05 iki 2022-11-22

                                                                                                                ***

2022m. gegužės 5 d. dalyvavimas Valkininkų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus ,,Pelėdžiukų" ir ,,Bitučių" grupių organizuojamoje lenkų projekto ,,Gižycko ir Varėnos bendradarbiavimas skatinant socialinę įtrauktį, kovą su skurdu ir diskriminacija" baigiamąjame renginyje ,,Mažieji žygeiviai" .

2022m. gegužės 17 d. dalyvavimas su lopšelio-darželio ugdytiniais  Lenkijos Respublikos Gižycko  projekte ,,Gižycko ir Varėnos bendradarbiavimas skatinant socialinę įtrauktį, kovą su skurdu ir diskriminacija“ Lenkijoje.

2022m. gegužės 19 d. dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje ,,Žaidžiu, kuriu į teatrą jus kviečiu", kurią organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis ,,Gabijėlė“. Skaitysiu pranešimą tema ,,Teatras padeda išlaisvinti vaiko asmenybę".

2022 m. gegužės 19 d.  17.00 val.  dalyvavimas darželio bendruomenės šventėje įstaigos 40-mečiui paminėti.

2022 m. gegužės 25 ir 26 d. dalyvavimas Priešmokyklinio ugdymo kaitos kryptys: kas keičiasi, dėl ko keičiama? Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 nuotoliniuose mokymuose priešmokyklinio ugdymo mokytojams, įstaigų vadovams

2022 m. gegužės 26 d. 9.00 val. dalyvavimas nuotolinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje, skirtos mūsų įstaigos 40-mečiui (respublikos „Žilvičių“) ikimokyklinių įstaigų pedagogams „ Darželis vaiko akimis“.

2022 m. birželio 17, 20 ir 21 d. dalyvavimas Kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijų ugdymas įgyvendinant atnaujintą PU BP. Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 nuotoliniuose mokymuose priešmokyklinio ugdymo mokytojams, įstaigų vadovams

2022 m. rugpjūčio 4 d.  11.00 val. pretendentų į Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio  ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) pareigoms užimti atrankos  konkursas.

2022m. rugsėjo 22 d. dalyvavimas Lenkijoje baigiamojoje konferencijoje, skirto projekto „Gižycko ir Varėnos bendradarbiavimas skatinant socialinę įtrauktį, kovą su skurdu ir diskriminacija“ 

2022 m. rugsėjį  rugsėjo 26 ir 27 Skaitmeninės kompetencijos ugdymas įgyvendinant atnaujintą PU BP (2 ak. val.) Kultūrinės ir SESG kompetencijos ugdymas įgyvendinant atnaujintą PU BP. (6 ak. val.) Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 mokymuose priešmokyklinio ugdymo mokytojams, įstaigų vadovams. 

2022 m. spalio 4 d. 10.00 val. organizavimas ir dalyvavimas respublikinėje meninio ugdymo (muzikos) pedagogų praktinėje-metodinėje konferencijoje „Augu su muzika“.

2022m. spalio 5 d. dalyvavimas Tarptautinėje mokytojų dienos šventėje

2022 m. spalio  20, 21 ir 24 d.dalyvavimas Formuojamasis vertinimas ir ugdymo personalizavimas priešmokyklinio ugdymo praktikoje.  Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo patirtys. Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 nuotoliniuose mokymuose priešmokyklinio ugdymo mokytojams, įstaigų vadovams.

2022m.  lapkričio 3 d. dalyvavimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje seminare-konferencijoje „Ugdymo planų bei ugdymo turinio įgyvendinimas ir lyderystė“. Pristatysiu pranešimą „Žaismė ir atradimai teatrinėje veikloje“.

2022m.  lapkričio 5 d. dalyvavimas 4 val. Varėnos švietimo centro organizuojamoje edukacinėje programoje „Šaltalankis – mūsų krašto turtas“.

2022 m. lapkričio 16 dieną  13.00 val. dalyvavimas rajono ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodiniame užsiėmime.Pasidalinsiu pedagoginėmis įžvalgomis, idėjomis, pristatysiu projekto trumpalaikį planą: ,,Kuo kvepia rudenėlis".

2022 m. lapkričio 24 d. nuo 13.00 val. iki 15.00 val. dalyvavimas su kolektyvu nuotoliniuose mokymuose MB „Teisės labirintai“ „Smurto ir priekabiavimo iššūkiai viešajame sektoriuje ir darbuotojų teisės“.

2022 m. lapkričio 28 d. dalyvavimas UAB „Žinių era“ organizuojamuose 6 akademinių valandų nuotoliniuose mokymuose „Mobingo teisinis reguliavimas ir atsakomybė. Darbo kodekso naujausi pakeitimai“ .

2022 m. gruodžio  2 d.   dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, vadovų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Patirčių dirbtuvės, ugdančios ir plėtojančios vaikų bei pedagogų kompetencijas“, kurią organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis ,,Gabijėlė“.Skaitysiu pranešimą tema ,,Patirtys, stiprinančios vaikų ir pedagogų galias“.

2022m. gruodžio 7 d.10 val. dalyvavimas mokymuose „Viešieji pirkimai: 2023 m. pasikeitimai“

2022 m. gruodžio  7 d.   13.00 val. dalyvavimas mokymuose, kuriuose bus mokoma dirbti su viešųjų pirkimų valdymo įrankiu „EcoCost“.

2022m. gruodžio 8 d. dalyvavimas rajono švietimo įstaigų vadovų išvažiuojamame pasitarime išvykoje Lazdijų savivaldybėje.

2022m. gruodžio 9 d. 13val. dalyvavimas Varėnos švietimo centro organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose ,,Vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas priešmokykliniame ugdyme".

2022 m. gruodžio   10 d.  14.00 val. organizuoju baigiamąjį projektų renginį-aptarimą.

2022 m. gruodžio  16 d.  14.00  dalyvavimas mokymuose, kuriuose bus mokoma dirbti su viešųjų pirkimų valdymo įrankiu „EcoCost“.

2022m. gruodžio 16 d. 13.00 val. dalyvavimas Varėnos švietimo centro organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose  ,,Vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas priešmokykliniame ugdyme" mokymuose.