Įgyvendinamos programos

Įstaigoje vaikai ugdomi pagal 2022 m. atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Žilvičio takeliu".T-IX-986

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269

Integruojamos programos: ,,Ikimokyklinio ugdymo gairės", ,,Ankstyvojo amžiaus vadovas tėvams ir pedagogams", ,,Sveikos gyvensenos ugdymas darželiuose", ,,Auginu gyvybės medį" (humanistinis), ,,Po tėviškės dangum" (etninis) ugdymas.