Projektai

Šiuo metu įgyvendiname:

Nr. 08.6.1-ESFA-V911-22-0013 ,,Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams”. Tikslas – mažinti Varėnos miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas. Ugdyti įvairias kompetencijas skirtas socialinei atskirčiai mažinti. Padidinti miesto bendruomenių daugiavaikių, socialinės rizikos šeimų, nepasiturinčių šeimų, specialiųjų poreikių vaikų socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį vietos rinkoje. 

                        

A4_sest

Sukurta programa 

PROJEKTAS (4)

Mokymai Varėnos miesto sveikatingumo klubas ,,Ropė" savanorėms 

     

Edukacinės Išvykos:

2019-03-30 VSAT Varėnos pasienio rinktinės Aleksandro Barausko pasienio užkarda

 

2019-04-27 Druskininkuose

 

 

 

 

2019-05-25 Marcinkonių etnografijos muziejus 

2019-06-29 Broniaus Jurgelevičiaus laukinių žvėrelių mini zooologijos sode

2019-07-27 Trakuose. Trakų pilis-Alpakų ūkis 

 

2019-08-31 Merkinė. Merkinės piramidė, piliakalnis, Merkinės kraštotyros muziejus 

2019-09-21 Alytuje. Kraštotyros muziejus, prie memorialo Nurimęs varpas"  

2019-10-26 Barteliai-Pamerkiai- Akmens kaimas  

2019-11-30 Vilniuje. Lankymasis Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, plytelės ,,Stebuklas", Vilniaus arkikatedros bazilikos lankymas 

2022-04-09 Pamerkiai, Bartelių Ąžuolai,  Laimos Kievienės ūkis, Akmens kaimas 

2022-04-23 Druskininkai. Miško muziejus ,,Girios aidas", narcizų žydėjimas Vijūnėlės parke 

  

2022-05-28 Dzūkijos nacionalinio parko etnografinė sodyba Marcinkonyse 

2022-10-22 Broniaus Jurgelevičiaus laukinių žvėrelių mini zoologijos sodas 

2022-10-29 Pamerkiai.Laimos Mačionienės sodyba ,,Grikucis" 

2022-11-12 Trakai 

2022-11-19 Vilnius Žaislų muziejus 

2022-11-26 Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centras ir Alytaus kraštotyros muziejus 

2022-12-17 Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės A.Barausko užkarda 

Kalėdinis rytmetis 

   

Veiklos 

     

Straipsnis apie projektą

Projektas pristatytas konferencijoje ,,Drąsinti ateitį reikia"   Seštad_19-05-06 konferenc Merkin

Projektas pristatytas konferencijoje 

Silvos ir Jolantos šeštad žilvičių

 

 

 

 

 

Varėnos miesto Savivaldybės svetainė Varėnos „Žilvičio“ ir Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliuose-darželiuose – šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė –   Varėna (varena.lt)

 Varėnos miesto savivaldybės svetainė  http://varenosmiestovvg.lt/naujienos/sekmes-pavyzdys-visai-lietuva

Varėnos miesto savivaldybės svetainė 2020 m. balandžio 3 d. 

https://varena.lt/naujienos/ka-varenos-miesto-vvg-ir-vietos-projektu-vykdytojams-pavyko-nuveikti-2019-m/

Varėnos m. VVG – http://varenosmiestovvg.lt/naujienos/vasara-baigesi-tesiasi-varenos-miesto-vietos-veiklos-projektu-veiklos/

http://varenosmiestovvg.lt/naujienos/varenos-miesto-vvg-turi-nauja-vadova/?fbclid=IwAR11t3MgRaJ99Gk8-bjCBctkI_eQa3jWItlfBAVCRZhe58SVqSt1vRKZA7w

Varėnos m. VVG facebook – https://www.facebook.com/varenosmiestovvg/

Partnerio svetainė – http://www.nykstukas.zaibas.lt/index.php/component/content/article/79-naujienos/343-projektu-igyvendinimas-2

Partnerio svetainė Metraštis (zaibas.lt)

Partnerio facebook    https://www.facebook.com/groups/2941853482626151/user/100089095017083

Partnerio facebook   Dalyvavome kartu su Varėnos l/d "Žilvitis" dar viename projekte. Nr. 08.6.1-ESFA-V911-22-0013** ,,Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje… | By Senosios Varėnos | Facebook

Pristatomi abu projektai Varėnos miesto vietos veiklos grupėje  https://www.facebook.com/varenosmiestovvg

Baigtos paskutinių vietos veiklos projektų veiklos   http://varenosmiestovvg.lt/naujienos/baigtos-paskutiniu-vietos-veiklos-projektu-veiklos/

* * *

Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0063 ,, Vaivorykštiniai jungčių tiltai ”. Tikslas – įgyvendinti socialinės integracijos principą ir mažinti Varėnoje gyvenančių specialiųjų poreikių, daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų vaikų socialinę atskirtį, kartu įtraukiant į ugdymo veiklas ir NVO savanorius, sukurti sąlygas ir plėtoti specialiųjų poreikių vaikų ir vaikų turinčių ASS ugdymą.

Plakatas_VJT

SAUSIO_2020_m._planas-1 (1)

20230227_232651

Lektoriaus – Evaldo Karmazos paskaita

Užsiėmimai švietimo centre

 

Sveikatos kompetencija

Socialinė kompetencija

Meninė kompetencija

Pažinimo kompetencija

      

Edukacinės išvykos:

2022-03-25 Pamerkių kaimas Laimos Mačionienės sodyba ,,,Grikucis" 

2022-04-08 Dargužių amatų centro edukacinė programa ,,Baltas močiutės sūris" 

 

2022-04-22 Trakuose  šokolado namuose 

2022-04-30 Vilniuje ,,Domino teatre"spektaklis ,,Kakė Makė ir atversta knyga"  

 

2022-05-06 Dzūkijos nacionalinio parko etnografinėje sodyboje Marcinkonyse 

2022-05-19 Dargužių amatų centro edukacinė programa ,,Kaip duonelė atsiranda"