Gerbiami tėveliai, seneliai, darbuotojai ir visi kiti Varėnos ,,Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio bičiuliai,
nuoširdžiai dėkojame Jums už kasmet suteikiamą moralinę ir materialinę paramą. Būsime labai dėkingi, jeigu apsispręsite ir šiais metais skirti darželiui 2 proc. savo sumokėto pajamų mokesčio. 

Šios lėšos bus kaupiamos ir skirtos konkrečiam tikslui – įsigyti ir praturtinti lauko žaidimų aikšteles vaikams priemonėmis ir įrengimais. Taip padėtume tenkinti vaikučių saviraiškos ir saviugdos poreikius, paįvairintume vaikų žaidimus kieme, pagerintume įstaigos įvaizdį.

Primename, kad norintys Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšeliui-darželiui pervesti 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį, tai gali padaryti taip:
                   Elektroniniu būdu per EDS;
                   Tiesiogiai įteikti užpildytą prašymo FR0512 formą savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
                   Išsiųsti voką su užpildyta prašymo FR0512 forma savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui: Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Varėnos poskyriui, J. Basanavičiaus g. 7, 65182 Varėna 

                  Lopšelio-darželio rekvizitai:
                  Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
                  Parko g. 6, 65192 Varėna
                  Įstaigos kodas – 190090525

Taip pat galite didesnėmis sumomis paremti lopšelį-darželį pervesdami lėšas į jo sąskaitą Nr. LT 587181200002130077 Šiaulių banke.

Būsime dėkingi, jei paraginsite ir savo artimuosius bei draugus paremti mūsų ugdymo įstaigą.

                                                                                                  Darželio bendruomenė

   
FR0512 forma     parsisiųsti PDF formatu

Pildymo instrukcija      parsisiųsti PDF formatu

 

 
2 % pajamų mokestis Valstybinei mokesčių inspekcijai pervedamas iki kiekvienų
(ar einamų) metų gegužės mėnesio.