Parama

 
                     Gerbiami tėveliai, seneliai, darbuotojai ir visi kiti Varėnos ,,Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio bičiuliai,
nuoširdžiai dėkojame Jums už kasmet suteikiamą moralinę ir materialinę paramą. Būsime labai dėkingi, jeigu apsispręsite ir šiais metais skirti darželiui 1,2 proc. savo sumokėto pajamų mokesčio. 

Šios lėšos bus kaupiamos ir skirtos konkrečiam tikslui – įsigyti ir praturtinti lauko žaidimų aikšteles vaikams priemonėmis ir įrengimais. Taip padėtume tenkinti vaikučių saviraiškos ir saviugdos poreikius, paįvairintume vaikų žaidimus kieme, pagerintume įstaigos įvaizdį.

Primename, kad norintys Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšeliui-darželiui pervesti 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį, tai gali padaryti tik elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Prašymai skirti paramą EDS nuo 2022 m. teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše.

Lopšelio-darželio rekvizitai: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, įstaigos kodas – 190090525

Taip pat galite didesnėmis sumomis paremti lopšelį-darželį pervesdami lėšas į jo sąskaitą Nr. LT 587181200002130077 Šiaulių banke.

Būsime dėkingi, jei paraginsite ir savo artimuosius bei draugus paremti mūsų ugdymo įstaigą.

                                                                                                  Darželio bendruomenė

 1,2 % pajamų mokestis Valstybinei mokesčių inspekcijai pervedamas iki kiekvienų (ar einamų) metų gegužės mėnesio.