admin

SUDIE, DARŽELI MIELAS

      Šventiškai papuošta salė paskutinį kartą pakvietė priešmokyklinukus į spalvingą ir daug emocijų sukeliančią šventę-išleistuves. Visiems susirinkusiems buvo džiugu stebėti, kaip priešmokyklinukai skambant valso melodijai poromis sukosi valso žingsneliu. Paskutinės akimirkos darželyje buvo iškilmingos, linksmos ir nuoširdžios. Darželio direktorė Rimutė Latvienė padėkojo tėveliams už bendrystę, palinkėjo vaikams geros kloties, kūrybos ir pažinimo džiaugsmo. SĖKMINGO JUMS SKRYDŽIO! 

Tarptautinis vaikų meno projektas ,,Mamos veidrodėlis 2022″

2022m. kovo 21d.-gegužės 16d. Kauno menų darželis ,,Etiudas" organizavo tarptautinį vaikų meno projektą ,,Mamos veidrodėlis 2022".Projekte su ugdytiniais dalyvavo ir profesinę kompetenciją patobulino šios ugdymo įstaigos pedagogai, bei pedagogių padėjėjos.

Dar ŽilAl UžVio KarSan KieDai KaIn Ber

Respublikinė ,,Žilvičių‘‘ vaikų lopšelių-darželių nuotolinė metodinė-praktinė konferencija ,,Darželis vaiko akimis‘‘

         Š.m. gegužės 25 dieną susirinkome į nuotolinę – metodinę konferenciją ,,DARŽELIS VAIKO AKIMIS". Konferencijoje dalyvavo ne tik pedagogai, bet ir kiti specialistai iš: Šiaulių vaikų lopšelio- darželio, Kretingos vaikų lopšelio – darželio, Panevėžio vaikų lopšelio – darželio, Anykščių vaikų lopšelio – darželio, Klaipėdos vaikų lopšelio – darželio, Kauno vaikų lopšelio – darželio, Mažeikių vaikų lopšelio – darželio, Pasvalio vaikų lopšelio – darželio. Iš viso buvo 38 dalyviai ir 19 pranešėjų. Ši konferencija buvo ypatinga ne tik todėl, kad susibūrė 9 Lietuvos ,,Žilvičiai”, bet džiugino pranešimų įvairove ir jų temų aktualumu, noru bendrauti ir bedradarbiauti. Net virtualiai galima buvo pajausti nuoširdumą, sutarimą, o svarbiausia – norą bendrauti, dalintis savo patirtimi. Konferencijos svečias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ekspertė Regina Rimkienė, ji taip pat pristatė pranešimą, dalinosi gerąją patirtimi.

 

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 24 d.sprendimu Nr. T-IX-939 nuo 2022 m. birželio 1 d. įsigalioja didesnis atlyginimas už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje:

Dienos atlyginimas iki 3 metų amžiaus vaikui – 2,20 Eur

Dienos atlyginimas nuo 3 iki 7 metų amžiaus vaikui – 2,40 Eur.

T-IX-939

 

Pratybos

       Gegužės 24 dieną  lopšelyje-darželyje vyko evakuacijos pratybos. Darbuotojai evakuacijos metu laikėsi evakuacijos eigos tvarkos pagal numatytą kilus gaisrui planą. Visi sėkmingai evakuojantis rinkosi prie pažymėtos susirinkimo vietos pratybos.

Tarptautinė konferencija ,,Žaidžiu, kuriu į teatrą jus kviečiu”

      Gegužės 19 dieną direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Alubauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) Silva Mikučionytė-Bingelienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje ,,Žaidžiu, kuriu į teatrą jus kviečiu" . Skaitė pranešimą tema,,Teatras padeda išlaisvinti vaiko asmenybę"

Padėka

         Dėkojame Varėnos rajono savivaldybės merui Algiui Kašėtai, vicemerui Giedriui Samulevičiui, švietimo skyriaus vedėjai Stasei Bingelienei, darželio tarybai, bendruomenės nariams ir kapitonui Flintui už 40-ojo jubiliejaus dovanas, paramą ir bendrystę.Ačiū, kad esate kartu su mumis.