Respublikinės konferencijos ,,MES KEIČIAME PASAULĮ“ akimirkos

Balandžio 26 dieną organizavome respublikinę metodinę – praktinę konferenciją „Mes keičiame pasaulį“ . Konferencija skirta įvairių projektų, finansuojamų iš ESFA ir kt. šaltinių įgyvendinimo ikimokyklinėje įstaigoje bei kitose ugdymo įstaigose. Jos tikslas – skatinti pedagogus, švietimo pagalbos specialistus dalintis projektų vykdymo gerąja patirtimi ir įstaigos pokyčiais, vaiko savivertės ugdyme.Konferencijos ,,Mes keičiame pasaulį“ dalyvius ir klausytojus pasveikino Varėnos ,,Žilvičio“ vaikų lopšelio – darželio direktorė Rimutė Latvienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Gaurienė.

Nuoširdžiai dėkojame visiems žodinių, praktinių, stendinių pranešimų rengėjams, svečiams, kurie pasidalino savo gerąja patirtimi respublikinėje konferencijoje ,,Mes keičiame pasaulį“.