Kviečiame dalyvauti projekte ,,Vaikų su negalia burnos sveikatos gerinimas”

Projektas „Vaikų su negalia burnos sveikatos gerinimas“

Mieli, tėveliai,

Kreipiamės į jus informuodami, kad Lietuvos Respublikos Odontologų rūmai parengė burnos ligų profilaktikos programą „ Negalią turinčių vaikų burnos sveikatos gerinimo programa“.

Kviečiame visus tėvelius ir vaikučius (iki 18 m) aktyviai įsitraukti į organizuojamus renginius, seminarus ir paskaitas. Programa planuojama vykdyti 2022 m. kovo -2023 m. kovo mėn.

Programos tikslas – gerinti įvairią negalią turinčių vaikų burnos sveikatą, įtraukiant šeimos narius į edukacinius užsiėmimus.

Programos uždaviniai:

  1. Aptarti su negalią turinčius vaikus auginančių šeimos nariais  esamą burnos ligų situaciją Lietuvoje ir kitose šalyse. (Susitikimas su tėveliais ir globėjais numatomas nuotoliu Zoom platformoje).
  2. Plėtoti mobiliųjų paslaugų teikimą vaikams turintiems įvairią negalią teritoriniu ir nacionaliniu lygmeniu. (Bus organizuojamas susitikimas suplanuotoje vietoje pravedant –edukacinius – praktinius, demonstracinius užsiėmimus įvairią negalią turintiems vaikams ir jų  šeimos nariams. Artimieji išmoks prižiūrėti vaikų, turinčių negalią, burnos ertmę, susipažins su naudojamų burnos priežiūros priemonių parinkimu bei tinkamais individualios burnos higienos principais).
  3. Konsultuoti negalią turinčių vaikų šeimas tinkamos burnos higienos ir mitybos klausimais, individualiai atsižvelgiant į skirtingas klinikines situacijas ( Profilaktikos programos metu tėvai praplės žinias vaikų, turinčių negalią, sveikos mitybos įgūdžių formavimo klausimais. Taip pat tėvai įgis burnos higienos įgūdžių, kurie padės išlaikyti vaikų, turinčių negalią burnos sveikatą).

Odontologų rūmų tarybos nariai, bendradarbiaujant su Lietuvos burnos priežiūros specialistais išleis metodinę priemonę, skirtą įvairią negalią turinčių vaikų ir jų artimųjų burnos sveikatos stiprinimui. Šioje priemonėje bus pateikiamos naujausios žinios apie negalią turinčių vaikų burnos sveikatos išsaugojimo galimybes, naudingi patarimai ir rekomendacijos vaikų ir jų artimųjų burnos priežiūros klausimais, paprasti vaizdo filmukai apie asmens burnos higieną ir burnos higienos priemones. Metodinė knyga integruos projekto vykdytojų turimą ekspertinę patirtį, taip pat projekto metu sukauptą gerąją praktiką.

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai