Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas

                Kovo 10 dieną, lopšelio – darželio muzikos salėje, vyko graži šventė, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui. Šventės pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas.Ugdytiniai dainavo daineles, šoko,bei deklamavo eiles apie Lietuvą.