Metodinė – praktinė konferencija

                       Gruodžio 2 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Alubauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Silva Mikučionytė-Bingelienė dalyvavimo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, vadovų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Patirčių dirbtuvės, ugdančios ir plėtojančios vaikų bei pedagogų kompetencijas“, kurią organizavo Vilniaus lopšelis-darželis ,,Gabijėlė“. Jos skaitė pranešimą tema ,,Patirtys, stiprinančios vaikų ir pedagogų galias“.