Projekto mokymai

Įgyvendinamas projektas ,,Gižycko ir Varėnos bendradarbiavimas skatinant socialinę įtrauktį, kovą su skurdu ir diskriminacija“ Nr. LT-PL-4R-288, kuris įgyvendinamas  pagal 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.