Nuo 2020 m. spalio 27 d. lopšelis-darželis dirba nuotoliniu būdu

Vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. DV-913 ,,Dėl Varėnos ,,Žilvičio" vaikų lopšelyje-darželyje infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo" nuo 2020 m. spalio 27 d. iki 2020 m. lapkričio 2 d. imtinai lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama nuotoliniu būdu.

2020 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. DV-913