Skelbiame atranką laisvoms pareigybėms užimti

Skelbiame atranką 2 laisvoms ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybėms Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje užimti.
Krūvis   –  1 etatas.
Darbo valandų skaičius – 36 val. per savaitę.
Neterminuota darbo sutartis.
Dokumentai priimami iki 2017 m. spalio 9 d. įskaitytinai.
Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
4. Gyvenimo aprašymas;
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo kopija;
7. Buvusių darboviečių rekomendacijos (gali būti).
Pretendentai dokumentus gali pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti bus grąžinti pretendentui.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį, kuris vyks Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje 2017 m spalio 12 d. 17 00 val.
Lopšelio-darželio direktorius, pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priims sprendimą ir apie jį informuos pretendentus.
Mūsų rekvizitai:
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis
Įmonės kodas  190090525
Parko g. 6,  65192 Varėna,
 tel. (8 310) 52 096,
el. p. darzelis.zilvitis@varena.lt