Informacinės rinkmenos

 
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-10-23 ĮSAKYMAS  NR. DV-1034 ,,DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAINŲ"      
                                                                                                           
 
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS SRENDIMAS ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ IR SAVAITINIŲ PEDAGOGINIŲ VALANDŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO"
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS
 
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS SPRENDIMAS ,,DĖL PROJEKTO ,,VARĖNOS ,,ŽILVIČIO" VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATO B KORPUSO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS" ĮGYVENDINIMO"
 
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS  ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO KETVIRČIAIS" PAKEITIMO''
 
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS  ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-229 ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAGAL PRIEMONES TVIRTINIMO" PAKEITIMO"
 
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS  ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. DV-293 ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO KETVIRČIAIS" PAKEITIMO"