Svečiuojasi Vidaus reikalų ministerijos komanda

               Europos dieną mūsų ugdymo įstaigoje lankėsi Vidaus reikalų ministerijos ES investicijų ir tarptautinių programų departamento komanda. Domėjosi įstaigoje vykdytais ESFA projektais. Pristatėme vykdytus projektus:

              Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0063 ,, Vaivorykštiniai jungčių tiltai ”.

       Nr. 08.6.1-ESFA-V911-22-0013 ,,Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams”. Aptarėme jų įgyvendinimo rezultatus.