Sveikinimai

Šiandien profesinės šventės proga Varėnos kultūros centre gausiai susirinkusiems mūsų rajono pedagogams nuskambėjo daug padėkos žodžių ir muzikinių sveikinimų. Mero padėkas už aktyvią veiklą ir įvairius pasiekimus buvo apdovanotos ir mūsų lopšelio – darželio pedagogės: priešmokyklinio ugdymo pedagogė Renė Karsokienė ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė Neringa Kosmanienė