Tarptautinis vaikų meno projektas ,,Mamos veidrodėlis 2022″

2022m. kovo 21d.-gegužės 16d. Kauno menų darželis ,,Etiudas" organizavo tarptautinį vaikų meno projektą ,,Mamos veidrodėlis 2022".Projekte su ugdytiniais dalyvavo ir profesinę kompetenciją patobulino šios ugdymo įstaigos pedagogai, bei pedagogių padėjėjos.

Dar ŽilAl UžVio KarSan KieDai KaIn Ber