Užimtumo tarnyba

Užimtumo tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-351, imasi prevencinių priemonių gyventojų sveikatos saugumui užtikrinti.

Informuojame, kad visi Užimtumo tarnybos klientai nuo 2020 m. kovo 13 d. bus aptarnaujami nuotoliniu būdu.

Užimtumo tarnybos paslaugos nuotoliniu būdu bus teikiamos visu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytu laikotarpiu.

Konsultacijas apie koronaviruso (COVID-19) pandemiją teikia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras: tel. +370 618 79984, +370 616 9456218D9837 (visą parą) ir el. paštu koronavirusas@sam.lt.