DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO- VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020M.LAPKRIČIO 6D.SPRENDIMO NR.V-2543 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ”PAKEITIMO