Išvyka į Druskininkus

Nr. 08.6.1-ESFA-V911-22-0013 ,, Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje  įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams ”projekto ugdytiniai, balandžio 23dieną, lankėsi muziejuje ,,Girios aidas" ir Vijūnėlės narcizų parke.