Koronaviruso prevencija: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija prašo perkelti mokinių olimpiadas

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/koronaviruso-prevencija-svietimo-mokslo-ir-sporto-ministerija-praso-perkelti-mokiniu-olimpiadas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, prašo iki 2020 m. kovo 31 d. suplanuotas ir turėjusias vykti regionines ir nacionalines olimpiadas, konkursus bei kitus renginius pagal galimybes perkelti į balandžio ir gegužės mėnesius.

„Mokinių olimpiados ir konkursai į vieną būrį sukviečia vaikus iš visų šalies kampelių, o tokios sąlygos kelia papildomą riziką plisti virusui. Mums labai rūpi mokytojų, mokinių ir jų šeimų sveikata ir saugumas, dėl to siūlome imtis papildomų atsargos priemonių užtikrinant koronaviruso prevenciją,“ – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Jolanta Urbanovič.

Ministerija ankstesnėse rekomendacijose taip pat prašė mokyklų atidėti šimtadienius, Kaziuko muges ar kitas masines šventes, kiek įmanoma sumažinant galimybes koronaviruso sklaidai. Ministerija taip pat ragina pasirūpinti, kad mokyklose užtektų reikiamų higienos priemonių, visus skatina dažniau ir atidžiau plauti rankas, dezinfekuoti paviršius, durų rankenas.

Švietimo bendruomenės nariai atsakymų į šiuo metu aktualiausius su koronavirusu susijusius klausimus gali rasti ministerijos internetiniame tinklapyje: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1229

El. paštas info@smm.lt