Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Gyvasis tauto žiedas”