Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti.