Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas (nauja redakcija)