Varėnos ,,Žilvičio” vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas