Varėnos ,,Žilvičio” vaikų lopšelio-darželio metų veiklos ataskaita